Tuyển Việt Nam đấu đối kháng, chọn nhân sự tốt nhất cho trận với Australia

Tuyển Việt Nam đấu đối kháng, chọn nhân sự tốt nhất cho trận với Australia

Tuyển Việt Nam chia quân đấu đối kháng, trợ lý Lee trực tiếp chỉ đạo việc triển khai chiến thuật tro