Quách Thị Lan đấu chân chạy đứng đầu thế giới

Quách Thị Lan đấu chân chạy đứng đầu thế giới

Lan sẽ chạy ở heat ba lúc 17h29 thứ Ba 19/7 (7h29 thứ Tư 20/7, giờ Hà Nội), cùng Bol, Jesse Knight,