Vì vậy, Shuai đã xác nhận rằng Cristiano Ronaldo đã chào đón Cristiano Ronaldo “Đất nước đầu tiên giới thiệu bóng đá là …

Vì vậy, Shuai đã xác nhận rằng Cristiano Ronaldo đã chào đón “Chương trình đầu tiên” của Ronaldo [Quốc gia đầu tiên giới thiệu bóng đá là …]:]: tháng 9