Vì vậy, Shuai: Đây không phải là Manchester United tôi muốn.Tôi sẽ sống vào ngày này.Logo Bola Indonesia

Vì vậy, Shuai: Đây không phải là Manchester United tôi muốn.Tôi sẽ sống một ngày vào ngày này [Logo Bola Indonesia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 7 tháng 11: Vào tối ngày 6 tháng 11, Manchester United thua Manchester City 0-2 tại nhà.có sức mạnh để chiến đấu.