Harry Kane không đáng giá 160 triệu bảng, bỏ tập ích gì

Harry Kane không đáng giá 160 triệu bảng, bỏ tập ích gì

Harry Kane là một trong những tiền đạo xuất sắc nhát thế giới nhưng thủ quân tuyển Anh không đáng gi