Đồng đội người Đức mang tiếng xấu vì bảo vệ Ronaldo

Đồng đội người Đức mang tiếng xấu vì bảo vệ Ronaldo

“Đó là một thẻ đỏ ư? Tôi nghe nói rằng thẻ đỏ do lỗi kéo tóc. Thôi nào, chúng ta không phải phụ nữ