HLV Nguyễn Đức Thắng: "Đình Trọng bị chấn thương cơ đùi"

HLV Nguyễn Đức Thắng: "Đình Trọng bị chấn thương cơ đùi"

Hai bàn thắng của Nguyễn Xuân Nam, Hồ Tấn Tài và một bàn phản lưới nhà của cầu thủ Bình Dương giúp B