cắm sừng

cắm sừng

Người bị Icardi cắm sừng nói gì khi tiền đạo này bị Inter tước băng đội trưởng?【cắm sừng】:Mới đây, M