700 triệu Euro đòn bẩy kinh tế cho Barca: Chiếc F1 đang sống lại

700 triệu Euro đòn bẩy kinh tế cho Barca: Chiếc F1 đang sống lại

Trong buổi họp hội đồng thành viên bất thường của Barcelona hôm 16.6, Chủ tịch Laporta đã chia sẻ mộ