Abramovich vẫn có thể bán Chelsea sau lệnh trừng phạt

Abramovich vẫn có thể bán Chelsea sau lệnh trừng phạt

Việc bán Chelsea vẫn có thể thực hiện sau lệnh trừng phạt của chính phủ anh với Roman Abramovich, mi